Silniční daň a daň z nemovitých věcí - upozornění na to nejdůležitější

Vydáno: 17 minut čtení

S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně a daně z nemovitých věcí, protože v průběhu ledna 2022 bude nutné podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 a daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2022. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu těchto daní a zrekapitulujme základní povinnosti související s těmito daněmi s tím, že problematiku zaměříme na oblast neziskových poplatníků. Současně také upozorníme na poslední přijaté změny.

Silniční daň a daň z nemovitých věcí – upozornění na to nejdůležitější
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Silniční daň
Nejdříve začněme silniční daní. Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“). Zákon o dani silniční není, na rozdíl od jiných daňových zákonů, tak často novelizován, poslední novela byla provedena zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, měla však jen 1 bod a 3 body přechodných ustanovení. Předmětem změny bylo snížení sazeb daně vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční o 25 %. Tyto snížené sazby daně bylo možné použít pro celé zdaňovací období roku 2020 i pro následující období a jsou tedy aktuální i pro zdaňovací období roku 2021. Uplatňují se u všech vozidel kromě osobních automobilů. Jednalo se tedy o novelu významnou.
Dalším důležitým předpisem v této oblasti je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), a jeho prováděcí předpisy.
 
Předmět daně
Základní a nejdůležitější úpravou je
vymezení předmětu daně
. V případě veřejně prospěšných poplatníků platí, že předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla:
registrovaná v České republice,