Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2021/2022

Vydáno: 14 minut čtení

Na přelomu let 2021/2022 se mohou zaměstnavatelé dostat do situace, kdy budou řešit stanovení vyměřovacího základu zaměstnance a související plnění zákonných povinností ve značně specifických případech. Na základě poznatků z praxe si v následujícím textu formou příkladů předvedeme postup zaměstnavatele při řešení různorodých situací.

Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2021/2022
Ing.
Antonín
Daněk
Příklad 1
Zaměstnanec pracoval v roce 2021 u dvou zaměstnavatelů, u každého z nich na dohodu o pracovní činnosti. U jednoho zaměstnavatele činil příjem 14 000 Kč, u druhého 8 000 Kč. U zaměstnavatele s nižším příjmem byla dohoda ukončena k datu 31. 12. 2021.
Do konce roku 2021 nemusel žádný ze zaměstnavatelů provádět dopočet, neboť v úhrnu dosažených příjmů byla částka minima 15 200 Kč překročena. Aby mohl každý ze zaměstnavatelů odvádět pojistné ze skutečné výše příjmu, museli si zaměstnavatelé výši příjmu navzájem dokladovat.
Ukončení jedné z dohod staví druhého zaměstnavatele od ledna 2022 před povinnost zabezpečit odvod pojistného z hodnoty minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy 16 200 Kč, platné pro rok 2022), což představuje potřebu provedení dopočtu a doplatku pojistného podle § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb.
Příklad 2
Zaměstnanci byla za prosinec zúčtována hrubá mzda ve výši 32 400 Kč a v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru pro nadbytečnost obdržel odstupné ve smyslu ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce ve výši maximálního základního nároku, tedy trojnásobku průměrného výdělku. V měsíci lednu uzavřel s jiným zaměstnavatelem dohodu a pracovní činnosti od 4. 1. do 14. 1. s příjmem 3 300 Kč a posléze se stejným zaměstnatelem dohodu o provedení práce na období od 17. 1. do 31