OSVČ a zúčtování roku 2021 ve zdravotním pojištění

Vydáno: 13 minut čtení

Právní úprava platná ve zdravotním pojištění stanoví podnikatelské sféře určité povinnosti, kdy jednou z těch nejdůležitějších je provedení ročního zúčtování formou podání Přehledu o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné (dále jen Přehled). Při zúčtování roku 2021 se ve zdravotním pojištění poprvé v historii nepracuje s příjmy a výdaji, ale pojistné za rok 2021 a zálohy na rok 2022 se vypočítávají z daňového základu.

OSVČ a zúčtování roku 2021 ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Daňovým základem se rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti podle zákona o daních z příjmů, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob z řádku 37 daňového přiznání (řádek 113 Přílohy č. 1).
Podívejme se nyní blíže na povinnosti a postupy OSVČ při zúčtování roku 2021 ve zdravotním pojištění.
 
Kdo se považuje za OSVČ ve zdravotním pojištění
Za OSVČ se ve zdravotním pojištění považují osoby vyjmenované v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Příklad 1
OSVČ, pro kterou platí ve zdravotním pojištění zákonné minimum, vykázala za rok 2021 daňový základ 586 791 Kč. Pravidelně platila po celý rok minimální zálohy 2 393 Kč.
Celková výše pojistného na zdravotní pojištění za rok 2021 se vypočte následovně:
P = 0,135 x 0,5 x daňový základ, tedy
P = 0,135 x 0,5 x 586 791 = 39 609 Kč
kde
P = výše pojistného za rok 2021
0,135 = sazba pojistného