Spotřební daň u vína vyžene vinaře z vinic

Vydáno: 9 minut čtení

Celkem 383 obcí v České republice se označuje jako obce vinařské. To je více než 6 % všech obcí (6 258). V nich má 17 788 pěstitelů osázeno 18 189 ha vinic. Z těchto ploch se sklízí zhruba 68 000 tun hroznů vinné révy. Z 1 hektaru se získá zhruba 3,75 až 4,25 tuny révy. Po převedení do tekuté podoby lze vyrobit kolem 2,1 mil. hl vína. Vytvořený produkt je nejen vynikajícím nápojem, ale z pohledu státu také významným nositelem daní. Které daně stát získá? Daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daň.

Spotřební daň u vína vyžene vinaře z vinic
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Seznamme se s nápojem s latinským názvem vinum
Každý vinař potvrdí, že pěstování vinné révy a následně vlastní výroba vína je vědou; tato věda se nazývá enologie. Evropská unie reguluje výrobu vína jako nápoje získaného úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvých rozdrcených nebo nerozdrcených vinných hroznů nebo hroznového moštu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. 12. 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, umožňuje vyrábět víno pouze z hroznů révy vinné (Vitis vinifera). Obsah alkoholu ve víně musí být vyšší než 8,5 %. S přihlédnutím ke klimatu, půdě odrůdě a zvláštním vlastnostem a tradicím vztahujícím se k určitým vinicím může příslušná místní
legislativa
připustit snížení této hranice až na 4,5 %. Tradiční burčák, který musí být vyrobený částečným zkvašením hroznového moštu výhradně z hroznů vypěstovaných v Moravské nebo České vinařské oblasti, obsahuje nejméně 1 % alkoholu, avšak méně než 3/5 celkového obsahu alkoholu.
 
Poezie skrytá ve víně
Není jednoduché vyjádřit, co to je víno. A proč bychom měli? Jakmile se začne diskutovat, zda zdanit víno či nezdanit a jakou dan