Opravná hlášení zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Vydáno: 16 minut čtení

V rámci své administrativně-úřední a kontrolní činnosti zpracovávají zdravotní pojišťovny velké množství informací a hlášení od plátců a od občanů, jakož i přijímají platby pojistného a následně provádějí úhrady smluvním subjektům, poskytujícím hrazené služby. Z důvodu zajištění průběžné bilanční vyrovnanosti systému veřejného zdravotního pojištění musejí zdravotní pojišťovny disponovat relevantními údaji. Z tohoto důvodu podávají zaměstnavatelé i podnikatelé pravidelná (a v případě potřeby opravná či upřesňující) sdělení v situaci, kdy dodatečně dochází ke změně.

Opravná hlášení zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Opravné kódy pro zaměstnavatele
Prostřednictvím formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele a příslušných kódů (viz Poučení k formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele – na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven) sdělují zaměstnavatelé zdravotním pojišťovnám v zákonné osmidenní lhůtě změnové informace o jejich pojištěncích.
V systému oznamování změn zaměstnavatelem jsou ve zdravotním pojištění definovány tyto tzv. opravné kódy:
X
– oprava v položce číslo pojištěnce. Zaměstnavatel uvede na jednom řádku zaměstnance s kódem „X“, s chybným číslem pojištěnce, příjmení, jméno a původní datum změny. Na dalším řádku pak uvede s kódem „P“ správné číslo pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny, případně ještě na následujících řádcích doplní ostatní hlášení, která byla provedena pod špatným číslem pojištěnce.
Y
– oprava v položce datum přihlášení.
Z
– oprava v položce datum odhlášení.
Dohoda o provedení práce byla sjednána na období od 1. 1. do 31. 12. Zaměstnanec na základě této dohody naposledy pracoval dne 23. 12. a zaměstnavatel jej odhlásil kódem „O“ k tomuto dni. Jelikož platí, že zaměstnanec se u dohod odhlašuje uplynutím doby, na kterou byla dohoda sjednána (což si zaměstnavatel po čase uvědomil), zašle na zdravotní pojišťovnu Hromadné oznámení zaměstnavatele s kódem „Z“ s datem 31. 12. Podmínkou pro použití tohoto postupu je skutečnost, že příjem za prosinec převýšil 10 000 Kč.
 
Důležitá povinnost zaměstnavatele
Formulář „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele“ (dále jen