Spotřební daně (prokázání zdanění vybraných výrobků)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2021, čj. 1 Afs 369/2020-54

Spotřební daně (prokázání zdanění vybraných výrobků)
JUDr.
Milan
Podhrázký,