Legislativní novinky k 24. 2. 2022

Vydáno: 9 minut čtení

Tak jako každý měsíc, i tentokrát přicházíme s novinkami ze světa daní a účetnictví. Novinek nebylo mnoho, nicméně zejména posun v problematice výkladu přeceňování záloh v cizí měně k rozvahovému dni má významný dopad na účetní jednotky, neboť zásadně mění pohled na dosud zaběhlé postupy. Byl vydán rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) týkající se přecenění záloh na pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně. Dále připomene možnost zveřejnění účetní závěrky správcem daně a ve zkratce se dotkneme také témat paušálně stanovené náhrady za zpracování exekucí, inventur pohledávek OSVČ u České správy sociálního zabezpečení a stručně také povinnosti podání daňového přiznání v případě paušální daně.

Legislativní novinky k 24. 2. 2022
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Zálohy v cizí měně
V předchozích číslech jsme vás informovali o měnícím se přístupu k problematice ve vykazování a přepočtu záloh v cizí měně. Po vydání
interpretace
o účetním zachycení poskytnutých záloh v cizí měně I-43 v říjnu roku 2020 schválila dne 31. 1. 2022 Národní účetní rada také interpretaci I-47 týkající se účetního zachycení přijatých záloh v cizí měně.
Nově přijatá
interpretace
týkající se účetního zachycení přijatých záloh v cizí měně potvrdila závěry obsažené v jejím návrhu a poskytuje odpovědi zejména na následující otázky: Kdy je přijatá záloha závazkem a kdy nikoliv? Kde v rozvaze má být v