Zařazení přístavby do užívání – účet 021

Plné znění otázky

Účetní jednotka má na účtu 042 evidovanou přístavbu. Přístavba není zkolaudována, ale je užívána. Z pohledu účetního je možné zařadit a účetně odpisovat?

Odpověď