Odpisy

Firma pořídila FVE, která je na nosné konstrukci přichycena na střeše najaté skladové haly. Dodavatel fakturuje položkově – panely, bateriová stanice, rozvaděč, komponenty nadřazeného řízení pro obchodování na spotovém trhu (tyto položky evidujeme jako technologickou část FVE). Dále položku nosná konstrukce evidujeme odděleně jako technické zhodnocení budovy (máme souhlas s technickým zhodnocením včetně jeho odpisování). Na faktuře jsou však další položky jako projektová dokumentace prováděcí, kabeláž, chráničky a nosné prvky kabelů, instalační práce a nastavení, drobný instalační a spojovací materiál, práce jeřábem (doprava panelů a montáž na střechu), revize, přesun materiálu a osob. U těchto dalších položek nedokážeme jednoznačně posoudit, zda by souvisely jen s konstrukcí nebo jen s FVE, je rozumné to matematicky rozpočíst na oba majetky? Dále je na faktuře celková sleva ke všem položkám, tu rozpočítáme také na oba majetky. Mimo tuto fakturu od hlavního dodavatele proběhly k této investici další přípravní práce od jiných dodavatelů a jsou evidovány z minulých let – projekt k dotaci, poplatek za příkon skrz FVE, provize za získání dotace, zpracování projektu, požárně bezpečnostní řešení, připojení do výrobny. Bude dobře, když tyto částky také rozpočteme matematicky na oba majetky? Fakturu za vypracování statických posouzení střešních konstrukcí FVE dáme jen do stavební části – TZH budovy. Je celkový postup rozdělení na tyto dva majetky správný? Neměla by nějaká položka být zařazena jiným způsobem? Jelikož na část se váže dotace a má vliv na rozdílené odpisy, tak bychom to chtěli rozdělit správně.
Vydáno: 27. 09. 2023
Jak účtovat nákup nemovitosti ve stavební firmě, která prozatím nestanovila, jakým způsobem bude s nemovitostí nakládat? Koupě proběhla za účelem rekonstrukce a výstavby bytů k prodeji. Kvůli současné situaci na trhu společnost zamýšlí, že buď nemovitost nechá pouze stát, popřípadě ji pronajme a až třeba za rok, dva uskuteční výstavbu bytů k prodeji. Společnost nebude využívat tuto nemovitost k vlastní potřebě. Je pořízena za účelem zisku, jen zatím neví, jakým směrem se záměr vyvine. 
Vydáno: 27. 09. 2023
Účetní jednotka vytváří software (dlouhodobý majetek) vlastní činností, přičemž vždy k poslednímu dni v měsíci zúčtuje veškeré náklady použité k vytvoření tohoto software. Takto postupuje až do doby, než je software zařazen do užívání. Příklad: 1) měsíční náklady k 31/5, které se týkají sw 250.000 Kč 5xx/321, 331; 2) kapitalizace nákladů k 31/5 250.000 Kč 041/587; 3) měsíční náklady k 30/6, které se týkají sw 300.000 Kč 5xx/321, 331; 4) kapitalizace nákladů k 30/6 300.000 Kč 041/587; 5) zařazení do užívání k 30/6 550.000 Kč 013/041. Účetní odpisy jsou učetní jednotkou stanovené na 36 měsíců. Od kterého měsíce může být sw odepisován? Už od června, nebo až od následujícího měsíce července? Nikde v zákoně, ani vyhlášce tuto informaci nemůžu najít. V následujících měsících po zařazení pokračuje vytváření sw vlastní činností i nadále, přičemž se formou technického zhodnocení postupuje stejně jako je uvedeno výše s tím, že odpisy jsou počítány z navýšené zůstatkové ceny opět na 36 měsíců. ÚJ rozhodla, že TZ prodlužuje dobu použitelnosti sw zase na 36 měsíců z důvodu vylepšených vlastností sw. Je to takto v pořádku? Poslední část dotazu směřuje na DPH. ÚJ je plátce DPH (plný nárok na odpočet, nikoliv krácený či poměrový nárok) a vyvstává tak otázka, jestli se ke dni zařazení sw do užívání má uvádět hodnota kapitalizovaného majetku, resp. TZ do daňového přiznání k DPH na ř. 47? Pokud ano, má se tam uvádět celá hodnota (550.000 Kč) nebo jenom ta přijatá plnění, u kterých byl nárokován odpočet DPH? Předpokládám, že z důvodu absence poměru či kráticího koeficientu není důvod uvádět plnění na ř. 1 a 40. Je to správně? 
Vydáno: 25. 09. 2023
Společnost s r.o., plátce DPH, zakoupila v 03/2023 nový automobil, je prvním vlastníkem automobilu, uplatnila si DPH v plné výši (automobil je používán výhradně pro ekonomickou činnost), registrace vozu byla v 04/2023 a) může společnost v roce 2023 uplatnit mimořádné daňové odpisy odpis.skupina 2 , začátek odepisování 05/2023 ? b) pořizovací cena na faktuře je 671 561,97 Kč, jak částku zaokrouhlit pro odepisování-směrem nahoru 671 562 Kč?
Vydáno: 25. 09. 2023
Chtěli bychom koupit pozemek do majetku OSVČ - fyzická osoba, účetní evidence. Pozemky se prý neodepisují. To se dává kupní cena celá do výdajů najednou? Mohu koupit pozemek na pronájem, nebo za účelem umístění mobilní kanceláře? Je možné dát do výdajů zálohu na pozemek? 
Vydáno: 21. 09. 2023
Klient si pořídil samostatně stojící markýzu nad zahrádku restaurace. Markýza se nedotýká stavby. V jaké bude odpisové skupině?
Vydáno: 19. 09. 2023
U fyzické osoby probíhá daňová kontrola roku 2021. V rámci kontroly požaduje správce daně doložit s ohledem na uplatněné daňové odpisy vstupní cenu nemovitosti. Nemovitost byla pořízena v roce 1992 a dále na ní v roce 2003 proběhla velká rekonstrukce. Na jedné straně rozumím tomu, že FÚ vyžaduje doložit oprávněnost daňového nákladu, na druhou stranu po nás chce nemožné, 20 až 30 let staré doklady. S ohledem na skartační lhůty jsme doklady již dávno zlikvidovali, nehledě na to, v jakém by byly  stavu po 20–30 letech? Je možné nějak rozumně argumentovat, že takový požadavek je v podstatě nesplnitelný, je opora např. v nějakém judikátu? 
Vydáno: 19. 09. 2023
FVE je umístěna na rovné střeše budovy, kde je "volně" položena na betonových patkách (tzn. není přichycena žádnou konstrukcí na rovné střeše budovy), jak v tomto případě postupovat (technologie 240 měsíců a kabeláž+patky v odpis.sk. 4)? A může nám firma vystavit fakturu na dodávku FVE jako celku, kde nám nerozklíčuje ceny (např. za kabeláž, panely, měniče...), pak nebudeme schopni správně zařadit? 
Vydáno: 12. 09. 2023
Společnost s r. o., plátce DPH, zakoupila v roce 2020 automobil (datum první registrace 2/2019) od živnostníka, neplátce DPH, a to ve výši 190 000 Kč. Nyní bude automobil prodávat. Máme fakturu vystavit s nebo bez DPH a na jaké řádky přiznání DPH, popř. oddíl KH tento prodej uvést, příp. je s prodejem spojena ještě nějaká povinnost? Druhý dotaz se týká účtování a odpisů. Automobil se odepisuje rovnoměrně 5 let. Daňové odpisy za rok 2020 a 2021 odpisy byly přerušeny. První daňový odpis v roce 2022 ve výši 20 900 Kč. Účetní odpisy za roky 2020–2022 byly ve výši 105 450 Kč. Jak prodej správně zaúčtovat?
Vydáno: 07. 09. 2023
Dobry den. Firma (zubní ordinace) v roce 2022, v prosinci pořídila dlouhodobý hmotný majetek, fakturu uhradila na začátku roku 2023. Účetní firmy dostala faktury v roce 2023. Může-li účetní zaúčtovat dlouhodobý hmotný majetek v roce 2023? Kterou skupinu zvolit, pokud jde o DHM, která je určená pro zubní ordinace. 
Vydáno: 07. 09. 2023
Je možné využít § 30a odst. 2 zákona o daních z příjmů, když s. r. o. je v technickém průkazu uvedená jako 2. vlastník 30. 8. 2023, 1. vlastníkem je 12. 7. 2023 uvedený prodejce aut. V kupní smlouvě je uvedeno, že kupující kupuje od prodávajícího automobil (zboží). V ostatních ujednání je uvedeno: Jedná se o individuálně dovezené vozidlo s počátkem záruky 07/2023 s nájezdem do 50 km. Kupující výslovně prohlašuje, že automobil nekupuje za účelem jeho dalšího prodej jako nové a nepoužité. 
Vydáno: 07. 09. 2023
Společnost s r. o. v roce 2022 koupila čisticí stroj - byl zařazen do majetku, uplatněny odpisy. Stroj byl používán, ale z důvodu plného nevyužití stroje se v roce 2023 společnost s dodavatelem dohodla na vrácení stroje. Dodavatel vystavil opravný daňový doklad. Jak zaúčtovat – mohu jako prodej MD 641/D 321 minusem a MD 343/D 321 minusem a související MD 541/D 082 a MD 082/D 022? A jak vykázat do výkazu DPH a kontrolního hlášení – jako zdanitelné plnění na vstupu minusem nebo plnění na výstupu mimo koeficient? Pak se mi tento ODD vykáže v KH v oddíle A.4 , což jsou uskutečněná ZP. 
Vydáno: 01. 09. 2023
Mám dotaz ohledně odpisování majetku. Kolem firmy se bude dělat nové oplocení a nová zpevněná plocha dvora. Myslím, že by se to mohlo celé odepisovat jako samostatný majetek v odpisové skupině 5, ale nemůžu to najít dle CZ-CC. Můžete mi poradit?
Vydáno: 01. 09. 2023
Firma nakoupí 3 ks PC v hodnotě 60 000 Kč/1 ks a jeden PC v hodnotě 78 0000 Kč/1 ks. Zároveň nakoupí do každého PC elektronickou licenci Microsoft Office, která je samostatnou položkou faktury. Cena za Office je 4 000 Kč/1 ks. Je cena za Office součástí pořizovací ceny počítače, a tedy PC za 78 000 Kč překročí hodnotu pro dlouhodobý hmotný majetek a daňové odpisování?
Vydáno: 28. 08. 2023
Podnikatel FO, plátce DPH si nechal zřídit webové stránky (vč. nového designu a kódování stránek). Jedná se o webové stránky k prezentaci společnosti. Pořizovací cena byla 150 tis bez DPH. Může jít celá částka v daňové evidenci do daňově uznatelných nákladů nebo se musí odepisovat?
Vydáno: 25. 08. 2023
Pořizujeme FVE, v dodávce je měnič (invertor), panely a kabeláž. Kabeláž půjde do TZ budovy. Zbytek jsme se rozhodli zařadit jako celek. Nejsme si jisti jakou kategorii majetku zvolit, zda se bude jednat o IN, OH či jinou? A dotaz druhý, je pravda, že pokud bude FVE vyrábět elektriku pro spotřebu v budově, že dle § 26 ZDP se nejedná o samostatný majetek, ale o funkční celek s budovou? 
Vydáno: 23. 08. 2023
Podnikatel, právnická osoba, s. r. o., podniká ve výrobní hale v oblasti zpracování dřeva a dřevěných produktů. Při tom dochází k prašnosti. Proto se rozhodl zakoupit a nainstalovat filtrační jednotku. Pro představu, jde o systém rozvodů, kdy v jednotlivých místnostech nasávají vzduch, ten jde potrubním systém mimo budovu do filtrační jednotky a opět se čistý vrací zpět do budovy. Nevyrábí to teplo ani chlad, byt vizuálně to vypadá podobně jako rozvody klimatizace. Samozřejmě vše je s montáží / pevném spojení s budovou. Prosím o pomoc se zařazením do odpisové skupiny. Nejsem si jistý, zda bude zařízení součástí budovy, a tedy technické zhodnocení, nebo samostatný movitý majetek s odkazem na pokyn D-59.
Vydáno: 17. 08. 2023
Účetní jednotka (s.r.o.) zvýšila od 1. 1. 2022 hranici pro účtování dlouhodobého hmotného majetku na účtech 02x z 10 000 Kč na 20 000 Kč. Jde-li o změnu metody a pokud bychom chtěli dostát interpretaci NÚR I-29, jak vyčíslit a zmínit v příloze k účetní závěrce za účetní období 2022 dopady této změny? Řekněme, že retrospektivní postup na změnu metody je možné provést. 1. Jsme schopni vyčíslit úhrnnou pořizovací hodnotu majetku zařazeného v minulosti před 1. 1. 2022 v hodnotě od 10 000 Kč do méně než 20 000 Kč, oprávky a zůstatkovou cenu. Provádí se úprava údajů za minulé účetní období ve výkazech (rozvaha a výsledovka) k 31. 12. 2022 a ve kterých položkách? Spotřeba materiálu, odpisy, jiný výsledek hospodaření, dlouhodobý hmotný majetek? Nebo se zjištěné vyčíslené rozdíly pouze popíšou v příloze k závěrce? 2. Kvůli uvedené změně metody se nevyřazuje žádný majetek v hodnotě nižší zařazený v minulosti ani se neupravují odpisové plány. Neprovádíme tedy žádný účetní zápis, je to tak?
Vydáno: 14. 08. 2023
Bytový dům byl původně vlastněn několika vlastníky. V roce 2022 došlo k rozdělení bytového domu na jednotky a k vypořádání podílového spoluvlastnictví, kdy nové jednotky byly rozděleny mezi současné vlastníky. Tímto vypořádáním ale došlo ke změně spoluvlastnických podílů a jeden vlastník musel poskytnout finanční kompenzaci ostatním spoluvlastníkům, protože podlahová plocha přidělených jednotek byla vyšší než původní podíl. Tento vlastník svůj původní podíl odpisoval, protože nemovitost využíval k pronájmu. Bude tato finanční kompenzace, kterou musí zaplatit ostatním vlastníkům, zvyšovat pořizovací cenu současného podílu, nebo se zařadí jako zcela nový majetek, tj. nový podíl a začne se nově odpisovat?
Vydáno: 08. 08. 2023
V roce 2006 na mě otec převedl bez úplatně členská práva a povinnosti v družstvu dohodou o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu. V roce 2020 jsem smlouvou o převodu vlastnického práva k bytové jednotce získal byt do osobního vlastnictví. Od roku 2023 tuto bytovou jednotku pronajímám dle § 9. Mohu uplatňovat daňové odpisy z ceny stanovené znalcem (v roce 2023) do nákladů?
Vydáno: 07. 08. 2023