Rozdělení zisku ve spolku

Plné znění otázky

Nezisková organizace (zapsaný spolek) vygenerovala zisk, v účetnictví ho evidujeme na účtu 932000. Jak se dá s tímto ziskem v neziskové organizaci naložit? Dá se nějak někomu rozdělit? Nebo se musí použít na činnost? A jak se to vyřeší účetně? Musí být do 30. 6. následujícího období také rozhodnuto, jak se se ziskem naloží (tak jako v obchodní společnosti)?

Odpověď