Havárie firemního vozidla opravy neuznané pojišťovnou - účtování

Plné znění otázky

Při havárii firemního automobilu nebyla pojišťovnou akceptována plná částka za opravu , vyřadili opravu olejové vany. Jak naložit účetně s touto částkou. Je to oprava - daňový náklad? Předpokládám, že pokud to nebyl následek havárie, byla ve stavu potřebující opravu. Je nutné vyžadovat spoluúčast na pojistném plnění uvedenou ve smlouvě po zaměstnanci, nebo stačí uvést jako náklad nedaňový?

Odpověď