Vydáno: 24. 2. 2016
Uplatnění DPH u převodu pozemků a staveb v roce 2016 Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev. č . 601, www.behounek.eu Novelou zákona o DPH provedenou v závěru roku 2014 novelou č. 360/2014 Sb. došlo k významným změnám v oblasti zdanění převodu pozemků a staveb, tyto změny měly původně nabýt účinnosti již od 1. 1. 2015, ale na základě vrácení uvedené novely Senátem v závěru roku 2014 byla jejich účinnost posunuta na 1. 1. 2016. Tento článek seznamuje s těmito změnami, a to ve světle výkladu, který v závěru roku 2015 zveřejnila finanční správa („Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016“ z 21. 12. 2015 dostupná na stránkách finanční správy v sekci Daně a pojistné/Daně/Daň z přidané hodnoty/Informace, stanoviska a sdělení/DPH u stavebních činností, při převodu a nájmu nemovitostí a bytová družstva). KOHO SE TÝKÁ UPLATNĚNÍ DPH U PRODEJE POZEMKŮ A STAVEB Prodej pozemků a staveb v rámci ekonomické činnosti plátce je vždy předmětem daně, ale může být za podmínek uvedených v § 56 osvobozen od daně.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 3/2016.