Vydáno: 11. 12. 2017
Prošlo odborným dohledem
Možnosti řešení účetní ztráty s. r. o. Ing. Martin Děrgel Pokud má společnost s ručením omezeným (s. r. o.) za účetní období vyšší náklady než výnosy, tak vykáže ztrátový (záporný) výsledek hospodaření za účetní období alias účetní ztrátu, kterou je třeba dříve či později nějakým způsobem řešit. Obvykle a pro společníky „bezbolestně“ se to děje na úkor dřívějších nebo budoucích účetních zisků. Je-li ztráta výrazná, dřívější zisky byly rozděleny společníkům a ty budoucí jsou nejisté, je možné ztrátu vyrovnat příspěvky společníků, případně snížením základního kapitálu. Proč je účetní ztráta problémem Zjednodušeně lze říci, že účetní náklady bude nutno dříve či později uhradit, zatímco z výnosů se stanou obvykle příjmy. Výslednou účetní ztrátu za celý rok, resp. za účetní období, pak můžeme připodobnit ke schodku rozpočtu, kdy zkrátka výdaje převyšují příjmy. Což je při delším trvání nepříjemné z celé řady důvodů. Vedle problémů s drahými až nedostupnými úvěry se mohou začít od firmy odvracet její odběratelé a dodavatelé (kvůli tlaku na peněžní hotovost se totiž zpožďují úhrady faktur), reptat budou zaměstnanci i odbory (zpoždění výplat, stagnace nebo pokles mezd a benefitů, propouštění), zákonitě se omezí zbytné výdaje na údržbu, opravy, reklamu a často se bohužel přinejmenším odloží nové investice – třebaže by dost možná byly lékem těchto ztrát.