Vydáno: 10. 4. 2018
Zdravotní pojištění – kdy zaměstnavatel neodvádí pojistné ze zúčtovaného příjmu? Ing. Antonín Daněk Placení pojistného na zdravotní pojištění podléhají příjmy zaměstnance ze závislé činnosti, zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Předmětem odvodu pojistného jsou také příjmy, které dosáhnou určité výše, konkrétně alespoň 2 500 Kč například u dohody o pracovní činnosti nebo více než 10 000 Kč u dohody o provedení práce. Příjmy, z kterých zaměstnavatelé neodvádějí pojistné Mimoto však nalezneme poměrně velký počet příjmů různé povahy, ze kterých povinnost placení pojistného nevzniká. V právních podmínkách platných od 1. 1. 2018 tak zaměstnavatelé neodvádějí pojistné na zdravotní pojištění z těchto příjmů (plnění):
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 4/2018.