Vydáno: 23. 4. 2018
Vyrovnání odpočtu DPH u mank na zásobách Ing. Pavel Běhounek Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), s účinností od 1. 7. 2017 obsahuje postup pro vyrovnání odpočtu daně, resp. úpravu odpočtu daně, pro případy nedoloženého zničení, ztráty či odcizení obchodního majetku. Tento článek se zaměřuje především na nedoložené ztráty zásob (manka), a to nejen z pohledu DPH, ale i z pohledu účetního a dopadu do základu daní z příjmů. Zákon o DPH od 1. 7. 2017 Směrnice 2006/112/EU, o společném systému DPH, obsahuje v pravidlech pro odpočet daně v čl. 184 obecné pravidlo pro opravu odpočtu daně, podle kterého se počáteční odpočet daně opraví, je-li vyšší nebo nižší, než na jaký měla osoba povinná k dani nárok.