Vydáno: 5. 6. 2018
Prošlo odborným dohledem
Zaměstnávání studentů a zdaňování jejich příjmů ze závislé činnosti Ing. Jiří Vychopeň Studenti, kteří podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), splňují podmínky pro výkon závislé práce1), si mohou již v době studia sjednávat pracovní poměr2), anebo si mohou např. v době prázdnin sjednávat s různými zaměstnavateli dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti). Sjednat pracovní poměr nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti si může student třeba i s rodinným příslušníkem (např. s rodičem nebo se sourozencem). Zákoník práce v § 318 zakazuje pracovněprávní vztah výhradně jen mezi manžely a mezi osobami stejného pohlaví, které jsou partnery podle zákona o registrovaném partnerství). Pokud student uzavře se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, vztahují se na něj všechna práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Od vzniku pracovního poměru je: