Vydáno: 25. 6. 2018
Prošlo odborným dohledem
Otázky a odpovědi: DPH – osvobození poskytnutí přepravy od 1. 3. 2018 Ing. Ladislav Pitner Český přepravce, plátce daně, bude přepravovat zboží pro německého plátce do Kazachstánu, tedy mimo EU. Německý plátce zboží nakoupil v České republice a toto zboží pro něj český přepravce naloží zde v České republice a odveze přímo do Kazachstánu. Faktura bude vystavena na německého plátce. Jakým způsobem se bude tato služba posuzovat od 1. 3. 2018 ve vztahu k DPH? ODPOVĚĎ: Pokud německá firma je vývozcem a česká firma tak poskytuje služby přepravy do třetí země na základě smluvního vztahu vývozci (z území EU), je tato služba od daně osvobozena s nárokem na odpočet daně (platí i od 1. 3. 2018).