Vydáno: 9. 10. 2018
Prošlo odborným dohledem
Finanční a daňové aspekty investiční činnosti Ing. Jana Bellová, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D., odborný asistent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., přednosta Ústavu zdravotnického managementu Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Základní finanční otázkou je, jak generovat peníze. Možností není mnoho, alespoň těch legálních. Ostatně jsou v paragrafovaném znění, s výjimkou důchodů, obsaženy v daňovém přiznání, resp. již primárně v zákoně o daních z příjmů (§ 6 až 10). Následně po získání peněz vyvstává druhá, složitější, otázka, co potom s nimi. Někdy to problém není, mnozí lidé žijí od výplaty k výplatě a řeší spíše tu otázku prvou. Avšak otázka, co s penězi, je otázkou zcela zásadní a řeší ji často všechny ekonomické subjekty – počínaje domácnostmi, přes firmy, správní či samosprávné celky, vesnice, města, kraje, státy, ekonomické integrace či nadnárodní instituce, prostě občas všichni. Na první pohled se ani tento problém nezdá být složitým. Peníze můžeme: