Vydáno: 19. 11. 2018
Prošlo odborným dohledem
Přepravní služby podle zákona o DPH Mgr. Ing. Alena Dugová Tento článek se zabývá obecnými pravidly, ale i specifiky pro služby v oblasti přepravy, která jsou obsažena v současném zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), hned v několika ustanoveních. Článek je především zaměřen na praktické případy k problematice uplatnění DPH u přepravních služeb s odkazem na příslušné zákonné ustanovení či další legislativní zdroje. Přepravní služby Přepravní služby zahrnují pestrou škálu různých služeb, protože zákazníci mají mnohdy různé a náročné potřeby. Poskytovatelé přepravních služeb tak nabízejí různé podmínky jako druh dopravy, rychlost dopravy, pojištění během přepravy apod. Z tohoto důvodu jsou pro přepravní služby relevantní de facto veškerá pravidla ZDPH. Mimo tato obecná pravidlo jsou speciálně pro přepravní služby stanovena i zvláštní pravidla, která mají před obecnými pravidly aplikační přednost.