Vydáno: 3. 12. 2018
Prošlo odborným dohledem
Daň silniční v roce 2018: Daňové přiznání a další informace Mgr. Václav Pikal Pro rok 2018 nenastaly v oblasti zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále „zákon o dani silniční“ nebo „ZDS“), žádné změny. Lhůta pro podání daňového přiznání, výše daňové povinnosti i osoba poplatníka zůstaly oproti roku 2017 beze změny. Beze změny zůstal i tiskopis pro podání daňového přiznání. V článku se zaměříme na bližší informace týkající se podávání daňového přiznání a základní informace důležité pro správné stanovení daně, i některé případy z praxe. 1. Základní informace pro stanovení daně 1.1 Poplatník daně Kdo je poplatníkem daně silniční, je vymezeno v § 4 ZDS, kde je uvedeno několik možných poplatníků. V tomto článku se zmíníme o třech nejčastějších variantách.