Vydáno: 28. 1. 2019
Prošlo odborným dohledem
Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty Soudního dvora Ing. Petr Vondraš, daňový poradce Moore Stephens s.r.o. V období od dubna do konce září vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) k dani z přidané hodnoty jen jednu Informaci. Bohatší byl tento půlrok na uzavřené koordinační výbory, které byly k DPH celkem čtyři. Velký výběr byl již tradičně mezi judikáty Soudního dvora Evropské unie. Těch byly za dané období uzavřeny necelé dvě desítky. Informace k opravě základu daně u plnění vůči dlužníkovi v reorganizaci Ačkoliv se řešení úpadku dlužníka formou reorganizace řídí stejným právním předpisem jako řešení úpadku dlužníka formou konkurzu, nelze postupovat analogicky a opravit výši daně v případě reorganizace dlužníka na základě § 44 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V § 44 odst. 1 písm. a) ZDPH se výslovně uvádí, že opravu výše daně lze provést v případě, že plátce, vůči kterému má věřitel pohledávku, se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka.