Vydáno: 4. 2. 2019
Prošlo odborným dohledem
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 Ing. Jiří Vychopeň Blíží se povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, v následujícím příspěvku si proto zrekapitulujeme legislativní novinky pro rok 2018, dále se podíváme na zákonem stanovené povinnosti, na které je potřeba pamatovat při přípravě přiznání, a vše nakonec završíme praktickým příkladem sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018. Nejdůležitější změny pro zdaňovací období roku 2018 Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob se poplatníci řídí zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ve kterém pro zdaňovací období roku 2018 došlo k řadě změn, přičemž poplatníků daně z příjmů fyzických osob se týkají zejména tyto změny: