Vydáno: 28. 2. 2019
Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2018/2019 Ing. Antonín Daněk Na přelomu let 2018/2019 se mohou zaměstnavatelé dostat do situace, kdy budou řešit stanovení vyměřovacího základu zaměstnance a související plnění zákonných povinností ve značně specifických případech. Na základě poznatků z praxe si v následujícím textu formou příkladů předvedeme postup zaměstnavatele při řešení různorodých situací. Příklad 1 Pracovní poměr byl se zaměstnancem ukončen k 31. 12. 2018, do měsíce ledna 2019 byla bývalému zaměstnanci zúčtována odměna ve výši 3 000 Kč. Podléhá tato odměna platbě pojistného, když je zaměstnanec již odhlášen?
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2/2019.