Vydáno: 12. 4. 2019
Přechod na paušální výdaje Ing. Ivan Macháček V souvislosti se změnou limitní výše paušálních výdajů ve prospěch poplatníka daně z příjmů fyzických osob na základě novely zákona o daních z příjmů, obsažené v „daňovém balíčku“ pod číslem 80/2019 Sb. bude řada poplatníků zvažovat v roce 2019 přechod z vedení daňové evidence na uplatnění paušálních výdajů. Půjde i o podnikatele, kteří v návaznosti na dopady zákona č. 170/2017 Sb. přešli v roce 2018 z paušálních výdajů na daňovou evidenci a kteří v důsledku novely ZDP se navrátí zpět k výhodnějšímu uplatnění paušálních výdajů. Proto se v článku zamyslíme nad důsledky tohoto rozhodnutí podnikatelů. Principy uplatnění paušálních výdajů Ve smyslu znění § 7 odst. 7 ZDP může uplatnit paušální výdaje, tj. výdaje stanovené procentem z příjmů, poplatník s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP a § 7 odst. 2 ZDP. Paušální výdaje lze dále uplatnit u příjmu z nájmu dle § 9 odst. 4 ZDP a u příjmu ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, která není provozována podnikatelem a je zdaňována podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 5/2019.