Vydáno: 6. 5. 2019
Zdravotní pojištění a příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance Ing. Antonín Daněk Následující příspěvek přináší přehled příjmů, resp. plnění, ze kterých se neplatí zdravotní pojištění - ať už se jedná o příjmy nepodléhající dani nebo od ní osvobozené, případně o zákonné výjimky, tedy příjmy, které zdanění sice podléhají, avšak pojistné na zdravotní pojištění se z nich neodvádí. V závěru článek objasňuje, které osoby se nepovažují ve zdravotním pojištění za zaměstnance. Pro placení pojistného a plnění souvisejících zákonných povinností ve zdravotním pojištění je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance či nikoli. Jestliže osoba není charakterem zúčtovaného plnění nebo ve specifických případech výší příjmu ve zdravotním pojištění zaměstnancem, pak zaměstnavatel ze zúčtovaného příjmu pojistné neodvede. Výčet osob, které nejsou ve zdravotním pojištění zaměstnanci, naleznete v § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů – blíže v bodu III. tohoto článku.