Vydáno: 21. 5. 2019
Prošlo odborným dohledem
Novela zákona o dani z přidané hodnoty – 1. část Ing. Petr Vondraš, daňový poradce Moore Stephens s.r.o. Od 1. 4. 2019 je účinná novela zákona o DPH č. 80/2019 Sb., připravovaná již k 1. lednu letošního roku. Původní vládní návrh obsahoval 269 bodů, při projednávání byly předloženy další pozměňovací návrhy, a tak proces schvalování započatý 13. 6. 2018 rozesláním návrhu zákona poslancům byl završen až 15. 3. 2019 podpisem prezidenta republiky. Novela reaguje jak na požadavky Směrnice EU, tak i na některé judikáty Soudního dvora Evropské unie. Daňové subjekty Předmětem daně zůstává dodání zboží nebo poskytnutí služby v tuzemsku, a to osobu povinnou k dani, která jedná jako taková. Dovětek „která jedná jako taková“ nahradil dříve používané „v rámci uskutečňování ekonomické činnosti“. Zpřesnění je z důvodu, že osoba povinná k dani nebo plátce mohou jednat i v postavení osoby nepovinné k dani.