Vydáno: 21. 5. 2019
Daňové doklady a opravné daňové doklady od 1. 4. 2019 Ing. Pavel Běhounek V minulém čísle časopisu (Účetnictví v praxi č. 4/2019, s. 4) byla v článku Daňový balíček 2019 věnována pozornost stručnému přehledu změn, které přinesl zákon č. 80/2019 Sb. (tzv. daňový balíček 2019). Tento článek se zaměřuje na změny v oblasti daňových dokladů, zejména opravných daňových dokladů a jejich promítnutí do kontrolního hlášení. Důležitou změnou, která se daňových dokladů také týká, jsou změny v zaokrouhlování, se kterými podrobněji seznamoval uvedený článek Daňový balíček 2019. Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů podle § 27 ZDPH Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, upravuje pravidla pro vystavování daňových dokladů v článku 219a, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je upravuje v § 27. Podle těchto základních pravidel např. platí, že pokud osoba registrovaná k dani na Slovensku zasílá zboží do ČR osobě povinné k dani, pro kterou se nejedná o pořízení zboží (kupujícím je např. český podnikatel, který není plátcem ani osobou identifikovanou k dani, a pořízení zboží je pro něho podle § 2a ZDPH vyloučeno z předmětu daně, tj. hodnota zboží u něho ročně nepřevýší 326 000 Kč a jsou splněny další podmínky pro vyjmutí z předmětu daně podle § 2a ZDPH), tak se pravidla pro vystavení daňového dokladu řídí: