Vydáno: 25. 6. 2019
Prošlo odborným dohledem
Cizí měny v podvojném účetnictví Ing. Martin Děrgel V souladu s § 4 odst. 12 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), jsou účetní jednotky povinny vést české podvojné účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Pak je ale přirozeně nutno řešit otázku, jak na českou měnu převést majetek a závazky vyjádřené v měně cizí: třeba dluh vůči slovenskému dodavateli v eurech nebo tržbu od amerického zákazníka v dolarech. Návazně účetní jednotky čekají starosti při úhradách cizoměnových závazkových vztahů a při směně peněz v cizích měnách na českou měnu nebo naopak. Speciální komplikací některých cizoměnových položek je dále nutnost jejich aktualizovaného ocenění v české měně k datu účetní závěrky, kdy se musí znova přepočítat jednotně měnovým kursem vyhlášeným Českou národní bankou. České účetnictví je nutno vést v české měně Účtovat nelze pouze na bázi měrných jednotek – v počtech kusů, člověko-hodinách, kilogramech, litrech, kilometrech, Wattech apod. Vše je nezbytné převést na jednoznačnou cenu, byť by měla být po jistou dobu jen odhadnuta. Ovšem nejen to. Tyto ceny nemohou být vyjádřeny v různých měnách, jak ukáže příklad.