Vydáno: 3. 9. 2019
Konkurenční doložka a spor o neplatnost výpovědi z pohledu zdravotního pojištění Mgr. Tomáš Červinka Každý pojištěnec je povinen hradit pojistné na zdravotní pojištění, pokud za něj nehradí pojistné stát. Pojištěnec hradí pojistné buď sám jako osoba samostatně výdělečně činná popřípadě jako osoba bez zdanitelných příjmů nebo odvádí pojistné prostřednictvím svého zaměstnavatele. Pojistné na zdravotní pojištění obsahuje ustanovení o minimálním vyměřovacím základu a podmínky, kdy jsou pojištěnci osvobozeni od jeho dodržení. Některé životní situace svádí k očekávání, že výjimka logicky platí. Takové případy pak vedou k otázkám po správném řešení. V tomto čísle si budeme dokumentovat dva konkrétní často diskutované příklady, kdy je stanoven minimální vyměřovací základ zaměstnancům. Jde o případ výplaty konkurenční doložky bývalému zaměstnanci a případ sporu o neplatnost výpovědi zaměstnance. A. Konkurenční doložka Jde o peněžité vyrovnání podle § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zaměstnavatel se zavazuje poskytovat plnění bývalému zaměstnanci, který se po určitou dobu po skončení zaměstnání zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Obvyklá výše takového plnění bývá odvozována od průměrné mzdy zaměstnance a doba výplaty je několik měsíců až maximálně jeden rok.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2019.