Vydáno: 14. 10. 2019
Prošlo odborným dohledem
Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty Ing. Petr Vondraš, daňový poradce Moore Stephens s. r. o. V dnešním přehledu přinášíme mimo jiné dlouho očekávanou Informaci GFŘ k uplatňování DPH u poukazů a koordinační výbor, který reaguje na Informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti. Dobré je vědět i o judikátu Sea Chefs, jehož závěry pomohou těm, kdo nestihli lhůtu pro odpověď v rámci řízení o vrácení daně z jiného členského státu. Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů V anglickém originále směrnice Rady 2016/1065 je použito slovo „instrument“, v českém překladu směrnice najdeme slovo „nástroj“, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), se poukazem rozumí listina. Protože toto označení evokuje jen něco hmotného, přichází Informace GFŘ s výkladem, že poukaz, coby listina, může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Poukazem ve smyslu Informace GFŘ nejsou slevové kupony či poukázky typu „při nákupu dvou kusů obdržíte třetí zdarma“.