Vydáno: 18. 12. 2019
Prošlo odborným dohledem
Účtování o odložené dani prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Jednou z nejméně oblíbených oblastí spjatých s uzávěrkovými operacemi je bezesporu stanovení a vykázání odložené daňové povinnosti. V následujícím textu vymezíme subjekty, které jsou povinny o odložené dani účtovat, a dále na praktických příkladech naznačíme, jak postupovat u typických oblastí účtování o odložené dani, tzn. u odpisovaného majetku, ztráty minulých let, opravných položek a kapitálového přecenění majetkových cenných papírů. Problematice odložené daně se věnují především tyto dva předpisy: