Vydáno: 15. 4. 2020
Otázky a odpovědi: Program Antivirus a náhrada odměny jednatele JUDr. Petr Bukovjan Je možné, aby o náhradu mzdy v programu Antivirus žádal jednatel a společník s. r. o., který ve vlastní restauraci vykonává práci číšníka? Má uzavřenou smlouvu na práci číšníka. Nebude problém, že na ELDP se uvádí kod „S“? Není vyloučeno, aby fyzická osoba, která je statutárním orgánem a současně společníkem obchodní korporace, měla s touto obchodní korporací uzavřen současně pracovní poměr, a to k výkonu závislé práce (v daném případě k práci číšníka v restauračním zařízení). Je třeba rozlišovat a samostatně posuzovat výkon funkce statutárního orgánu a výkon závislé práce v pracovním poměru. S ohledem na opatření přijatá vládou nebo Ministerstvem zdravotnictví v boji proti pandemii koronaviru Covid-19 byla nucena řada restauračních zařízení svůj provoz buď omezit, nebo zcela zastavit. Nepřidělování práce zaměstnancům z tohoto důvodu by mělo být posouzeno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele dle ustanovení § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), při které přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Na vyplacenou náhradu mzdy včetně odvodů si přitom může zaměstnavatel požádat Úřad práce o poskytnutí příspěvku v rámci cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus, jde konkrétně o režim A s výší příspěvku až 80 % z uznatelných výdajů, maximálně však 39 000 Kč za měsíc na jednoho zaměstnance. Pokud budou ze strany tazatele splněny i další podmínky, které jsou s poskytnutím příspěvku spojeny (blíže viz Manuál pro zaměstnavatele publikovaný na webových stránkách MPSV www.mpsv.cz nebo Úřadu práce www.uradprace.cz), může na příspěvek také dosáhnout. Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.