Vydáno: 19. 5. 2020
Prošlo odborným dohledem
Odpisování majetku – daňové odpisy prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. V minulém čísle časopisu jsme se věnovali problematice účetních odpisů dlouhodobého majetku, v rámci které byly představeny základní metody účetního odpisování, byla nastíněna rovněž otázka stanovení zbytkové hodnoty a komponentní odpisování. V následujícím textu se zaměříme na problematiku daňových odpisů. Nyní se přesuňme k problematice odpisů z pohledu daně z příjmů. V souladu s § 26 odst. 2 zákona o daních z příjmů se hmotným majetkem rozumí: