Vydáno: 22. 5. 2020
Sazby DPH u knih a dalších publikací Ing. Václav Benda V následujícím článku jsou vysvětlena pravidla pro stanovení sazeb daně při poskytnutí knih, novin, časopisů a dalších publikací jak ve formě zboží, tak i služby, a to se zaměřením na změny provedené s účinností od 1. 5. 2020. Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), která je součástí zákona č. 256/2019 Sb., a to v souvislosti s novelizací zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, byla s účinností od 1. 5. 2020 provedena úprava sazeb daně, kterou došlo ke snížení sazeb daně na úroveň druhé snížené sazby daně u řady služeb a zboží. Tyto změny se týkají prakticky také knih, novin, časopisů a dalších publikací, a to jak v podobě zboží, tak i v podobě elektronicky poskytované služby. Prodej knih, novin, časopisů a dalších publikací v tištěné podobě nebo ve formě zvukového záznamu jejich obsahu na hmotném nosiči je totiž z hlediska uplatňování DPH chápán obecně jako dodání zboží. Jsou-li knihy, noviny, časopisy a další publikace poskytovány zákazníkům v elektronické podobě, jedná se pro účely DPH o poskytnutí služby. Při poskytnutí knih, novin, časopisů a dalších publikací jak ve formě zboží, tak i služby je možno podle směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“) uplatňovat sníženou sazby daně. Této možnosti Česká republika dosud využívala pouze zčásti.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 6/2020.