Vydáno: 29. 6. 2020
Neplacené volno a zdravotní pojištění v roce 2020 v příkladech Ing. Antonín Daněk V tomto pojednání se budeme zabývat postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění v situaci, kdy zaměstnanci poskytne neplacené volno. Zákon č. 267/2014 Sb. provedl několik změn i v oblasti zdravotního pojištění, kdy došlo ke změně § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992“), včetně zrušení souvisejícího § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), řešících v podobě platné do konce roku 2014 tematiku neplaceného volna a neomluvené absence zaměstnance (aktuální text § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb. se dotýká podmínek přepočtu příjmu vypláceného v cizí měně na českou měnu).
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 6/2020.