Vydáno: 7. 8. 2020
Prošlo odborným dohledem
Informace GFŘ a aktuální judikatura k DPH Ing. Petr Vondraš, daňový poradce BDO Czech Republic s.r.o. Přeřazením ubytovací služby do stejné sazby daně, jakou měli před prvním červencem stravovací služby, se zjednoduší fakturace zařízením hotelového typu. Přesto ale ne vše, co poskytují, bude v jedné sazbě. V souvislosti s judikátem San Domenico bude potřeba změnit přístup k poskytnutí pracovní síly. I pouhé přeúčtování nákladů, které má zaměstnavatel poskytující svého člověka, je podle tohoto judikátu zdanitelným plněním. V dalším rozsudku se soudní dvůr zabýval otázkou, zda lze opravit základ daně u pohledávek, které nebyly v rámci úpadkového řízení přihlášeny. Snížení sazeb od 1. 5. 2020 Nejkomplikovaněji zasáhla změna sazeb od 1. 5. do poskytování stravovacích služeb, a to z toho důvodu, že je někdy těžké odlišit, zda zákazník kupuje potravinu jako zboží v sazbě 15 % nebo jako restaurační službu v sazbě 10 %. Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020 se proto z větší části věnovala právě stravovacím službám a podáváním nápojů.