Vydáno: 31. 8. 2020
Opatření v pojistném na sociální zabezpečení u OSVČ v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii Ing. Marta Ženíšková K zmírnění nepříznivého dopadu epidemiologických opatření na podnikající fyzické a právnické osoby byla přijata i opatření v odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se přijatá opatření týkají odpuštění plateb záloh na pojistné, snížení odvodu pojistného za rok 2020 a odpuštění penále. Zejména pro OSVČ s nízkými příjmy jsou tato opatření významnou pomocí, neboť odvodová povinnost u pojistného na sociální pojištění za rok 2020 se jim může snížit až na polovinu. Přitom administrativně je uplatnění těchto opatření pro OSVČ jednoduché. Placení záloh v roce 2020 a pojistného za rok 2020 Za 6 kalendářních měsíců nebyla povinnost platit zálohy a až za 6 měsíců si OSVČ může snížit pojistné za rok 2020 o minimální měsíční výši pojistného.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2020.