Vydáno: 21. 2. 2021
Prošlo odborným dohledem
Kursové rozdíly ve světle nových interpretací Národní účetní rady – 1. díl Ing. Ivana Pilařová Součástí účetních operací, které souvisí s účetní závěrkou, je také výpočet kursových rozdílů k rozvahovému dni. Přepočet hodnot korunového vyjádření se týká nejen zůstatku valutových pokladen a devizových kont, ale také pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně. Tuto povinnost stanoví zákon o účetnictví v následujících ustanoveních: