Vydáno: 22. 2. 2021
Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2021 – dokončení JUDr. Eva Dandová V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku na téma změn zákoníku práce od 1. 1. 2021, jehož první část jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 1/2021 na s. ... Budeme se věnovat cestovním náhradám i novela vyhlášky o FKSP. Cestovní náhrady Podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“) je Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno, vždy s účinností od 1. 1., vyhláškou změnit sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, změnit stravné a stanovit průměrnou cenu pohonných hmot, a to podle údajů zjištěných Českým statistickým úřadem. Pro konečné znění vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která byla s účinností od 1. 1. 2021 publikována ve Sbírce zákonů pod č. 589/2020 Sb. se, tak jako v minulých letech, použily aktuální dostupné údaje zveřejněné Českým statistickým úřadem za měsíc listopad 2020.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2/2021.