Vydáno: 23. 8. 2021
Prošlo odborným dohledem
Náklady, jejich vykazování, sledování a řízení – I. část Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Je přirozenou snahou podnikatelů a manažerů dosahovat zisku. Hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady. Kladný hospodářský výsledek, tedy zisk, vznikne v případě, že výnosy byly vyšší než náklady, v opačném případě vznikne ztráta. Je sice daleko více ukazatelů, které je třeba sledovat, hodnotit a usměrňovat, nicméně hospodářský výsledek je tím základním, který se objevuje v jakékoliv skladbě sledovaných ukazatelů finančních analytiků. Úspěch v podnikání je založen na více parametrech, nejen ekonomických, ale to nevylučuje požadavek, aby se náklady nesnižovaly nebo alespoň rostly pomaleji než výnosy. V tomto příspěvku se zabýváme jedním z důležitých aspektů podnikání, tj. sledováním nákladů. Náklady je třeba řídit a k tomu je zapotřebí znát jejich strukturu, výši, možnosti ovlivňování a způsob výpočtu. Náklady a jejich třídění Náklady můžeme definovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů. Management by je měl usměrňovat, řídit, snižovat, resp. udržovat na přijatelné úrovni. Chceme-li je dobře řídit, měli bychom podrobněji znát jejich strukturu, závislosti i podrobné třídění. Obecně jsou náklady syntetickým ukazatelem kvality činnosti firmy, ne všechny jejich druhy ovlivňují jejich výši stejně. Proto si nejprve uvedeme jejich třídění.