Vydáno: 23. 2. 2011
Prošlo odborným dohledem
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010 Ing. Martin Děrgel Aby se správce daně dozvěděl stěžejní údaje o daňovém subjektu, zejména zda správně stanovil daňovou povinnost, musí se nějakým způsobem dostat k relevantním informacím. Protože není reálné ani žádoucí, aby za každé zdaňovací období prováděl správce daně u všech poplatníků a plátců daňovou kontrolu, bylo zvoleno nejjednodušší možné řešení. Daňovým subjektům (až na výjimky) je nařízeno sepsat všechny potřebné údaje do standardizované formy tiskopisu - daňového přiznání - a předat je správci daně. Jejich prověření pak nemusí být plošné a soustavné, ale přesně cílené například při podezřelých údajích v přiznání (dlouhodobé velké ztráty) nebo v situacích, které obvykle provází zvýšená chybovost (zrušení registrace k DPH). Našim zájmem bude dále konkrétně aktuálně hojně otevírané přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“) za zdaňovací období započatá v roce 2010, coby oficiální tiskopis 25 5404 MFin 5404. Zatímco pro zdaňovací období započatá v roce 2009 byl vydán jediný vzor č. 19, pro rok 2010 byly vydány dva vzory:
Zdroj: Účetnictví v praxi, 3/2011.