Vydáno: 13. 10. 2011
Schváleno redakční radou
Místní poplatky (poplatek ze vstupného) Milan Podhrázký Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. května 2011, čj. 1 Afs 5/2011-86, www.nssoud.cz
Zdroj: Daňový expert, 5/2011.