Vydáno: 13. 12. 2012
Daňové přiznání k dani silniční za rok 2012 JUDr. Zdeňka Tesařová Vzhledem k blížícímu se termínu podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2012 je vhodné připomenout s tím související povinnosti poplatníků a upozornit na nejčastější chyby. Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční Silniční daň je roční přímá daň, která se platí zpětně po uplynutí příslušného zdaňovacího období, resp. poplatník má povinnost po uplynutí zdaňovacího období podat daňové přiznání k dani silniční a doplatit případný rozdíl vzniklý mezi konečnou výší daňové povinnosti a zaplacenými zálohami. Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2012 má ta osoba, které vznikla v příslušném zdaňovacím období daňová povinnost k této dani. Z hlediska vzniku povinnosti k dani silniční je tento okamžik spojován s okamžikem naplnění rozhodných skutečností ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“). Daňová povinnost tak vzniká počínaje kalendářním měsícem, v němž byly rozhodné skutečnosti splněny. Například začne-li podnikatel používat pro účely podnikání vozidlo dne 20. 5. 2012, daňová povinnost k dani silniční vznikla již počínaje 1. 5. 2012.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 1/2013.