Irena Honková

  • Článek
Tento článek se zabývá problematikou účtování bezúplatného plnění z různých zdrojů, souhrnně nazývanou dotace.
Vydáno: 20. 08. 2014