Minimální a zaručená mzda

Je možné, aby si společníci a zároveň jednatelé zaměstnaní v jedné firmě na HPP a DPP vypláceli extrémně vysokou hodinovou odměnu? Např. 400,-Kč za stavební a úklidové práce? Je pravda, že kdyby si tyto práce firma nechala dělat dodavatelsky, tak u stavebních prací by asi zaplatila více. Ale zajímá mě zda firmě něco v takovém případě hrozí. Vím jen, že musí být dodržena rovnost zaměstnanců. Pokud by dodržena nebyla, hrozí postih od inspektorátu práce. Ale z principu: je např. u uklízečky možné ji takto nadprůměrně platit, nebo existuje nějaký strop?
Vydáno: 16. 02. 2024
Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou. Je potřeba, aby byla dodržena i hodinová zaručená mzda pro výpočet dovolené? Pokud vyjde nižší, pak musím opravit? 
Vydáno: 15. 02. 2024
Se svými zaměstnanci – zubními lékaři – máme v pracovní smlouvě sjednanou mzdu klasicky: měsíční tarif/základ/ + odměny. Lékaři /zaměstnanci/ požadují sjednat v pracovní smlouvě měsíční mzdu následovně: „Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda ve výši 30 % z obratu zaměstnance v daném kalendářním měsíci“, s dovětkem, že pokud v některém kalendářním měsíci nedosáhne takto stanovena mzda výše zaručené mzdy, bude v takovém měsíci vyplacena mzda ve výši zaručené mzdy. Takto by nebyla stanovena pevná základní měsíční mzda, nýbrž každý měsíc by byl základní tarif jiný, a to ve výši 30 % z obratu. Lze tato mzdu sjednat? Neporušíme tím některá ustanovení ZP?
Vydáno: 21. 11. 2023
Platí u dohod (DPP, DPČ) zaručená mzda, nebo stačí dodržení minimální mzdy? Paragraf 138 se rozšířil o příplatky od 1. 10. 2023, ale v § 77 je stále výjimka pro odměňování. 
Vydáno: 25. 09. 2023
Firma při nástupu stanoví časovou hodinovou mzdu za přípravné práce, které jsou zařazeny v 1. skupině prací, tzn. v letošním roce stanovené minimální mzdě 96,40 Kč/hod. Zaměstnanec zároveň vykonává práci zařazenou ve 3. skupině prací (letošní zaručená mzda 117,50 Kč/hod). Při měsíčním výpočtu mzdy celkovou mzdu (časovou + úkolovou) porovnáváme na 3. skupinu prací pro případný doplatek do zaručené mzdy 117,50 Kč/hod. a) Je tento postup správný nebo se při výpočtu mzdy posuzují práce v různých skupinách samostatně? b) Můžeme do platebního výměru napsat dvě skupiny prací podle skutečnosti, tzn. že je časová mzda zařazena v 1. skupině a úkolová mzda ve 3. skupině prací? c) Může být v platebním výměru při nástupu do zaměstnání stanovena časová mzda nižší než aktuální minimální mzda? d) Při pravidelném každoročním vyhlášení zvýšení minimální mzdy se postupem času dostávají naše platební výměry pod minimální mzdu. Musíme vystavit nový platební výměr alespoň na min.mzdu? Můžeme vyplácenou hodinovou mzdu ponechat např. na výši 90 Kč/hod, pokud je celková měsíční mzda vyšší než zaručená mzda ve 3. skupině prací?
Vydáno: 16. 03. 2022