Průměrný výdělek

Ovlivní výši průměrného výdělku zvýšení mzdy k 1. dni kalendářního čtvrtletí? Průměrný výdělek se stanovuje vždy k 1. 1., 1. 4., 1. 7., 1. 10. Pokud bude mít zaměstnanec zvýšení mzdy např. o 1000 Kč k 1. 4. Připočte se průměrný výdělek z tohoto zvýšení k vypočítanému průměrnému výdělku za 1.Q.? Zvýšení v ostatní dny neřeším, to mi nijak průměrný výdělek neovlivní, ale nevím, jak se zvýšením k 1. dni kalendářního čtvrtletí.
Vydáno: 16. 02. 2024
Zaměstnanec na DPP má v měsíci listopadu dopředu naplánované směny na 1 hod denně - celkem tedy 21 hodin. Musí mu zaměstnavatel proplatit 1 hod za svátek 17. 11. 2023 ve výši průměrného výdělku? Tento dohodář o svátek nepracoval, ale ani v rozvrhu směn neměl tuto směnu naplánovanou.
Vydáno: 05. 12. 2023
Zaměstnanec je obchodní zástupce. Má hrubou mzdu plus každý měsíc 10 % z hrubé mzdy. A dále k tomu má provizi z prodeje. Momentálně má průměr na dovolenou i z provize. Je ze zákona možné, aby měl průměr na dovolenou z hrubé mzdy včetně těch 10 %, nebo to musí být i z provize?
Vydáno: 29. 11. 2023
Jak vypočítat pravděpodobný hodinový a měsíční výdělek u dohod: V DPP sjednané od 28. 10. - 31. 12. 2023 je stanovena hodinová mzda 114 Kč (jde o nepravidelnou práci jako záskok na noční/denní směnu v délce 12 hodin, tj. noční směna: 19.00.-7:00 či denní směna: od 7:00-19:00 hod. - pracovníkovi na DPP nově od novely zákoníku práce tedy náleží povinně příplatek za noc, případně za sobotu, neděli, svátek). Skutečná docházka za 10/2023: skutečně odpracované hodiny za 10/23: 12 hod., příplatky so, ne: 24 hod., práce ve svátek: 12 hod. Můžeme stanovit pravděpodobný hodinový výdělek ve výši hodinové sazby, tj. 114 Kč, nebo musíme zohledňovat příplatky, tj. výpočet bude např. vycházet takto: Hrubá odměna: (114 × 24) + (10 % × 24 × 24) + (100% × 12 × 114)/skutečně odpracované hodiny, tj. 24 hod. = 182,42 hod.? Budeme pravděpodobný výdělek počítat až doby, dokud neodpracuje 21 dní (v případě nočních směn, které začínají v 22:00 hod. jednoho dne a končí v 7:00 hod. druhého dne – 1 směna v délce 12 hod. je 1 odpracovaný den?). V tomto případě máme dohodu sjednanou po novele, kdy jsou nově povinné příplatky. Pokud budu vycházet při výpočtu pravděpodobného výdělku z minulého čtvrtletí, tj. III. čtvrtletí 2023, kdy příplatky povinné nebyly, tak pak bych mohla počítat z částku pravděbodobného hodinového výdělku = 114 Kč?   DPP sjednána od 1. 10. – 31. 12. 2023, odměna stanovena paušálem ve výši 8 500 Kč/měsíc/za splnění daného úkolu + příplatky, pokud bude směna v příplatkové části dne při předpokládaném rozsahu práce ve výši 20 hodin. Skutečně odpracováno 10/23: 18 hodin – odměna 8 500 Kč. Skutečně odpracováno v 11/23: 19 hodin – opět odměna 8 500 Kč. Jak tady obecně počítat pravděpodobný hodinový výdělek a následně měsíční?
Vydáno: 24. 11. 2023
Může být hodinový průměr pro náhrady mzdy zaokrouhlen na tři desetinná místa? Nebo musí být podle nějaké právní úpravy jen na dvě desetinná místa?
Vydáno: 13. 11. 2023
Je sjednána DPP od 7. 3. 2023 do 30. 9. 2023 s jednorázovou celkovou odměnou ve výši 35 000 Kč, sjednán předpokládaný počet odpr. hodin 200, skutečně odpracováno 196 hod. Je správný tento výpočet průměrného hrubého výdělku, ze kterého se pak vypočítá průměrná měsíční čistá mzda? Průměr na hodinu ze skutečně odpracované hodiny: 35 000 / 196 = 178,57. Průměrný počet měsíců : 208 dnů (od 7. 3. do 30. 9.) / 30,42 (průměrný počet kalendářních dnů v měsíci) = 6,84. Fiktivní týdenní pracovní doba: 196 hodin / 6,84 / 4,348 = 6,59. Průměrný hrubý měs.výdělek: 178,57 × 4,348 × 6,59 = 5 117 Kč. A pak už jen běžný výpočet čisté mzdy - odečet ZP, SP, daň. 
Vydáno: 09. 10. 2023
Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání od 1. 5. 2023 na poloviční úvazek a pracovní doba je rozložena rovnoměrně do pracovního týdne (tedy 4 hod. × 5). Mzda činí 25 000 Kč. Jak určit průměrný hodinový výdělek za květen? Lze ho určit z předchozího kvartálu (leden–březen), tedy 3 × 25 000/260 hod. = 288,46 Kč?
Vydáno: 08. 06. 2023
Jak je to s výpočtem průměrného čistého měsíčního výdělku do tiskopisu na OSSZ - Oznámení o nástupu do zaměstnání při skončení zaměstnání u členů představenstva a dozorčí rady? Tito členové nepracují v žádném režimu pracovní doby. Proto nemají vypočten průměr pro náhrady. Naši zaměstnanci pracují v režimu 37,5 hod. týdně měsíční přepočet 163 hod. 1/ Jak postupovat u členů představenstva, kteří mají pravidelnou měsíční odměnu např. 100.000 Kč? Jedná se mi o výpočet průměru na náhrady a výpočtu průměrného čistého měsíčního výdělku do požadovaného tiskopisu. 2/ Jak postupovat u členů dozorčí rady, kdy je stanovena odměna roční např. 96.000 Kč nebo 72.000 Kč? Výplata se provádí dvakrát ročně – červen a listopad. Jak postupovat při výpočtu průměru na náhrady a poté čistého průměrného měsíčního výdělku? Člen může odstoupit například i v měsíci dubnu, kdy se počítá průměr z období leden, únor, březen a člen dozorčí rady nemá žádný příjem. Nebo odstupuje v měsíci, kdy je vyplacena poměrná část 48.000 Kč nebo 36.000 Kč a také nepracuje v žádném režimu. 
Vydáno: 24. 04. 2023