Rozvoj a vzdělávání

  • Článek
Pouze zaměstnanec, který se správně orientuje ve svém oboru, je schopen kvalitně odvést svou práci. Proto by měl každý zodpovědný zaměstnavatel dbát o to, aby jeho zaměstnanci byli dostatečně vzdělaní a proškolení v oboru, ve kterém vykonávají své zaměstnání. Je tak důležité, aby zaměstnavatel pravidelně umožňoval svým zaměstnancům odborně se vzdělávat, a to buď formou prezenčních akcí v podobě různých odborných školení, seminářů, kurzů nebo účasti na konferencích, nebo v poslední době čím dál oblíbenějších online školení např. formou webináře.
Vydáno: 27. 11. 2023
Zubař OSVČ si zvyšuje kvalifikaci navštěvuje denní studium ortodoncie, chce si rozšířit živnost, aby mohl „dělat rovnátka“. Bydlí a živnost provozuje v Šumperku, škola je v Brně. Může do nákladů použít cesty do školy z místa bydliště, každý den dojíždí (např. auto nezahrnuté v OM je auto v SJM náhradu PHM a amortizaci)? Může do nákladů použít, pokud by si v Brně pronajal byt na dlouhodobý pronájem cca 2,5roku, než dokončí školu ? OSVČ Zubař také zaměstnává další zubaře, kvalifikaci si zatím zvyšuje pouze on sám.
Vydáno: 12. 07. 2023