Srážková daň

Česká s. r. o. zatím neplátce uzavře smlouvu o distribuci software se společností, která software sestavila, se sídlem v Norsku. Česká s. r. o. tímto získá výhradní licenci na distribuci v ČR. Ve smlouvě je uvedeno, že distributor (česká s. r. o.) bude platit licenční poplatky za každou dohodu s koncovým uživatelem, kterou uzavře a poplatky za podporu norské s. r. o. Jaké povinnosti plynou české s. r. o. – musí se jako neplátce zaregistrovat jako identifikovaná osoba k DPH? Pokud bude platit licenční poplatky a poplatky za podporu, musí ponížit platbu o zajišťovací daň? 
Vydáno: 28. 05. 2024
U naší hlavní banky máme nyní možnost využívat termínovaný vklad. Nejedná se zvlášť o účet, nemáme k dispozici žádné výpisy. Z uzavřeného převodu máme pouze potvrzení, které obsahuje výši úroku, částku a termín, kdy nám budou peníze připsány zpět na účet. Jedná se zpravidla o termínovaný vklad přes noc, kdy nám další den bude připsána zpět částka včetně úroku. Dle informací od bankéřky se jedná o úrok, který není zdaněný. Můžeme takový druh převodu účtovat přes účet peníze na cestě? Úrok účtujeme na účet 662. Na jakých řádcích daňového přiznání k dani z příjmu bude následně tento úrok zachycen? Jsou zde nějaká úskalí?
Vydáno: 30. 04. 2024
Jednatel společnosti nemá podepsanou s firmou smlouvu o výkonu funkce jednatele, podle které jednatel dostává odměnu. Firma se zabývá manikúrou a pedikúrou. Jednatel je zároveň zaměstnaný v jiné společnosti na základě pracovní smlouvy jako zaměstnanec. Několikrát týdně jednatel ve své společnosti poskytuje služby pedikúry a manikúry, děla úklid prostor. Příjmy z manikúry a pedikúry společnost zahrnuje do svých výnosů. Jednatel nepobírá žádnou odměnu, věnuje svůj čas ve prospěch společnosti. Je to v pořádku? Pokud se bude finanční úřad ptát, proč společnost nemá žádného zaměstnance, ale má příjmy, co na to jednatel může říct? Může jednatel dělat pedikúru, manikúru a uklízet ve své společnosti bez odměny, nebo musí podepsat smlouvu, třeba DPČ? Pokud jeho měsíční příjem bude do 4 000 Kč, společnost bude odvádět jenom srážkovou daň, protože „růžový papír“ je podepsaný ve společnosti, kde jednatel je zaměstnaný? A jak je to s odvody zdravotního a sociálního pojištění? 
Vydáno: 04. 04. 2024
Vlastnili jsme menší podnik na Slovensku, který jsme prodali v listopadu 2023, a v současné době nemáme žádný podíl. Dohodli jsme se, že dceřiná společnost nám bude vyplácet dividendu za prvních 10 měsíců roku 2023. V době výplaty dividendy a rozhodnutí valné hromady nejsme vlastníkem. Dcera na Slovensku je daňovým rezidentem na Slovensku, matka v ČR je daňovým rezidentem v ČR. Doba držení podílu byla delší než 2 roky. Bude tato dividenda osvobozena od srážkové daně dle CZ předpisů?
Vydáno: 24. 03. 2024
1) Uvádí se do vyúčtování srážkové daně za rok 2023 platba daně za rok 2022 (společnost zapomněla za jeden měsíc roku 2022 zaplatit, doplatila v únoru 2023), případně vrácený přeplatek z minulých let? Do jakého sloupce a řádku vyúčtování se případně tyto platby daně či vratka přeplatků z minulých let promítnou? 2) Srážková daň z mezd za listopad 2023 - část mezd za listopad byla vyplacena v prosinci (částka 2 125 Kč) a část mezd až v lednu 2024 (2 975 Kč). Srážková daň (900 Kč) byla celá zaplacena v lednu 2024 - jak se toto zachytí do vyúčtování srážkové daně?
Vydáno: 19. 03. 2024
Má s. r. o. povinnost srazit srážkovou daň 15 procent, když vyplácí licenční poplatky za využití ochranné známky fyzickým osobám, daňovým rezidentům v ČR? Předpokládám, že srážková daň se neuplatní, jelikož u fyzické osoby se následně příjem daní jako příjem ze samostatné výdělečné činnosti s uplatněním výdajového paušálu. Pokud by však bylo podle Vašeho názoru nutné srážkovou daň uplatnit (srazit a odvést FÚ), jak se následně uplatní v daňovém přiznání fyzické osoby?
Vydáno: 28. 02. 2024
Běžný účet SVJ byl zapojen do cashpoolingého financování s jinou právnickou osobou. Mezi SVJ a právnickou osobou byla podepsána smlouva o krátkodobém úvěrování, na základě které obdrží SVJ od právnické osoby úroky z kladných zůstatků na účtu. Podléhá tento úrok srážkové dani dle §36 odst.5 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb.?
Vydáno: 13. 02. 2024
Společnost vyplatí společníkovi podíl na zisku v nepeněžní formě, a to konkrétně bytovou jednotku, kterou společnost vlastní již 15 let. Jak se tato operace zaúčtuje a jak se stanoví základ daně pro odvod srážkové daně?
Vydáno: 09. 02. 2024
Česká s. r. o. si půjčila peníze od belgické firmy na výstavbu výrobní haly. Nyní vyplácíme úroky do Belgie. Podléhá toto plnění srážkové dani, podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění čl. 11 je sazba 10 %? A pokud ano, pokud jsme uhradili 3. 1. 2024, tak do kdy je nutno uhradit srážkovou daň na FÚ? A do kdy je nutno podat hlášení podle § 38d na FÚ? 
Vydáno: 05. 02. 2024
Máme povinnost podávat Vyúčtování srážkové daně a Vyúčtování daně ze závislé činnosti, pokud jsme daný rok neměli žádného zaměstnance s některou z daní?
Vydáno: 01. 02. 2024
Právnická osoba (český daňový rezident) přijímá zápůjčky od různých subjektů včetně daňových nerezidentů. Jsme povinni srážet srážkovou daň z výplaty úroků ze zápůjček daňovým nerezidentům? Pokud ano, tak z toho vyplývají další dotazy: 1) Musíme srážet daň fyzickým i právnickým osobám nebo jen fyzickým? 2) K jakému dni je nutné provést srážku? Ke dni výplaty nebo k nějakému dřívějšímu? 3) Jsme povinni vystavit nějaké potvrzení o výši sražené daně daňovému nerezidentovi, případně jak často (1x ročně)? 4) Vyplývají z toho pro nás ještě nějaké další povinnosti (kromě povinnosti registrace na FÚ a podání ročního vyúčtování)? Děkuji.
Vydáno: 26. 01. 2024
Společnost s r. o. pronajímá osobní automobily do Německa, nájemce je fyzická osoba - podnikatel, ORD v Německu. Musí nájemce z fakturovaného nájmu odvádět v Německu 5% srážkovou daň dle čl. 12 SZDZ odst. 2 (licenční poplatky) s Německem? 
Vydáno: 03. 01. 2024
Zaměstnali jsme Ukrajinku, má dočasnou ochranu, na dohodu o provedení práce na občasný záskok nebo výpomoc. Nepodepsala prohlášení poplatníka, uplatňujeme srážkovou daň. 1) Pokud by se jednalo o nerezidenta, jsme povinni současně s odvodem srážkové daně podávat Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou podle sdělení FS https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/5478_13.pdf ? 2) Bydlí celý rok 2023 v pronájmu v ČR, je držitelem dočasné ochrany. Můžeme ji pro rok 2023 považovat za daňového rezidenta ČR? Pokud ano, jak postupovat příští rok, kdyby v březnu odjela, bude pro rok 2024 považována za nerezidenta? 
Vydáno: 25. 12. 2023
Jakou daní se bude zdaňovat mzda zaměstnanci, který má mzdu ve výši 5 000 Kč a nepodepsal prohlášení poplatníka? Zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek. Bude tam srážková nebo zálohová daň? Podle kterého paragrafu máme postupovat? 
Vydáno: 10. 11. 2023
Společnost s r. o. zabývající se se prodejem stavebního materiálu-zboží připravilo marketingovou akci - soutěž, kdy v pravidlech soutěže je uvedeno, že za určitý objem nakoupeného (a uhrazeného) zboží v určeném období budou soutěžící sbírat body, které pak mohou směnit za věcné odměny (nářadí, koloběžka, herní konzole...) dle počtu nasbíraných bodů. 1. Daň z příjmu - půjde na straně pořadatele v okamžiku nákupu odměny o daňově uznatelné náklady dle § 24 odst. 1 zákona o dani z příjmu? 2. DPH - zde u nákupu odměn nebude možný odpočet daně s ohledem na § 13 odst. 4 písm. a), nebo lze uplatnit odpočet, pokud jde o marketingovou akci a tedy vlastně podporu prodeje = ekonomické činnosti? 3. Srážková daň - daň z příjmu - je potřeba z odměn z marketingové soutěže, pokud je příjemce fyzická osoba, provést srážku u odměn nad 10 000 Kč? 4. Stačí o předaných cenách zhotovit protokol o předání s uvedením hodnoty odměny nebo je vhodnější odměnu zahrnout do faktury např. za 1 Kč?
Vydáno: 26. 10. 2023
Sportovci ze Slovenska vyplatí společnost odměnu za výkon, přičemž mu však srazí 15% jako srážkovou daň, kterou odvede na finanční úřad. Podává se spolu s odvedenou srážkovou daní nějaký formulář na FÚ? Kdyby to byl tuzemský daňový nerezident, který není občanem jiného státu EU, mám za to, že se podává Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů, ale nevím, jak to je u tuzemského daňového nerezidenta, který je občanem z jiného státu EU. Promítá se výše uvedená srážková daň do podávaného vyúčtování daně vybírané srážkou?
Vydáno: 05. 10. 2023
Postupujeme správně při následujícím rozdělení, výplatě podílů na zisku a odvodu srážkové daně s. r. o.? Společníci s. r. o. jsou FO bydlištěm v ČR? 1. Účetní závěrka sestavena k 31. 12. 2022. 2. Valná hromada schválila účetní závěrku a rozdělení zisku dne 28. 6. 2023 (den výplaty podílů na zisku je stanoven na 18. 9. 2023). 3. Dne 18. 9. 2023 bude vyplacen podíl za zisku. 4. Dne 18. 9. 2023 bude sražena srážková daň 15 %. 5. Do 31. 10. 2023 bude uhrazena srážková daň na účet FÚ.
Vydáno: 01. 09. 2023
Slovenská OSVČ (stavební práce), nerezident, registrovaný na slovenském živnostenském úřadě, si domluvila pravidelné subdodávky prací pro českou stavební firmu na stavbách na území ČR (předpoklad je, že práce budou trvat celý rok). Musí česká firma zajišťovat nebo srážet daň z příjmu z důvodu, že práce budou vykonávány na území ČR a po jaké době? Aktuálně to vypadá, že OSVČ bude dlouhodobý dodavatel na zakázkách - nemusí se kvůli tomu registrovat na českém živnostenském úřadě? Bude OSVČ příjmy ze zdrojů v ČR uvádět v českém přiznání, a jaká % paušálních výdajů bude moci uplatnit, pokud není v ČR registrován na živnostenském úřadě - pouze 40 % ?
Vydáno: 11. 05. 2023
Existuje nějaký případ osvobození od srážkové daně z podílu na zisku u české fyzické osoby, která chce vyplatit zisk u české společnosti s. r. o., kterou vlastní ze 100 %? Například existuje nějaký časový test obdobně jako u držení podílu, či například, že se zisk ze společnosti vyplatí až po několika letech (zisk byl v roce 2018, ale vyplatí se až jako nerozdělený zisk v roce 2023)?
Vydáno: 13. 04. 2023
Jediný společník s. r. o. zemřel. Jeho nabývací cena podílu v s. r. o. byla 30 000 Kč. Jeho manželka zdědila celý obchodní podíl, stala se jediným společníkem a po roce společnost ukončuje svou činnost likvidací. Vypořádací podíl bude zdaněn srážkovou daní a vyplacen manželce jako současnému jedinému společníkovi. Vypořádací podíl 500 000 Kč bude snížen o nabývací cenu podílu 30 000 Kč (manželův původní) nebo o nabývací cenu 800 000 Kč, která byla stanovena v dědickém řízení? Pokud by to byla cena 800 000 Kč, znamená to, že žádná srážková daň se neodvádí a celý vypořádací podíl 500 000 Kč bude vyplacen manželce?
Vydáno: 04. 04. 2023