Výplata mzdy

Firma má kromě zaměstnanců pracujících v ČR i zaměstnance pracujícího v SK. Zaměstnanci v SK vyplácí mzdu v EUR, zaměstnanec má stále stejnou mzdu. Firma používá pro přepočet EUR denní kurz ČNB. Čistá mzda za 11/2023 pro zaměstnance pracujícího v SK má být 30.000.- Kč. Účetní zaúčtovala mzdy za 11/2023 dne 30.11. Dne 30.11. byl kurz ČNB 24,29 Kč/EUR. Mzdu firma odešle zaměstnanci dne 8.12.2023. Kurz ČNB byl v den odeslání mzdy 24,355 Kč/EUR, čistá mzda je odesílána z eurového bankovního účtu. Jak se výplata mzdy projeví v účetnictví? 1) Závazek k proplacení čisté mzdy je v korunách na Dal účtu 331 ve výši 30.000.- 2) Jakým kurzem má být mzda k úhradě přepočítána? Kurzem 24,29 ke dni zaúčtování mezd, nebo 24,355 ke dni výplaty? 3) Zaměstnanec předpokládám stále stejný příjem v EUR. Je možné, aby pro přepočet mezd na EUR používala firma po celý rok pevný roční kurz ČNB platný k 1.dni daného roku s tím, že na přepočty ostatních cizoměnových transakcí (faktury a jejich úhrady) by firma používala i nadále denní kurz ČNB, případně by tento pevný kurz používala na veškeré cizoměnové transakce?
Vydáno: 08. 02. 2024
Zaměstnanec bude mít v roce 2024 dohodu o provedení práce. Dohodu bude mít uzavřenou od 1. do 31. 3. 2024. Plánuje odpracovat všech 300 hod. za 3 měsíce. Ještě nevíme, kolik odpracuje v lednu, možná jen 10-50 hod. Kdy si poprvé může zaměstnanec vybrat, resp. čerpat dovolenou, tj. za jaký měsíc, již za leden? Kolik hodin dovolená bude mít celkem, pokud opracuje 300 hod.? Počítají se do limitu 300 hod. za rok také hodiny dovolené včetně, nebo může odpracovat rovných 300 hod. a dále mu bude vyplacena další dovolená v kolika hod maximálně, tj. bude mít 300 hod. odpracovaných + X hodin dovolené. 
Vydáno: 08. 01. 2024
Zaměstnavatel vyplácí stravenkový paušál v maximální výši 107,10 Kč za směnu. Stravenkový paušál vyplácí společně se mzdou za minulý měsíc. Běžně to poukazoval včetně haléřů na bankovní účet zaměstnance. Nyní se vyskytl zaměstnanec, který má mzdu v hotovosti a haléře tak nelze proplácet. Otázky: 1) Postupuje zaměstnavatel správně, když proplácí stravenkový paušál v haléřích nebo i při výplatě na účet má povinnost zaokrouhlovat? 2) Při výplatě v hotovosti se i stravenkový paušál má zaokrouhlovat dle §142 zákoníku práce nebo jinak?
Vydáno: 11. 07. 2023
Zaměstnanec požádal o výplatu mzdy za červen v měně EUR. Vzhledem k tomu, že SRO vede valutovou pokladu a Eura jsou neustále k dispozici nevidím v tom žádný problém mu vyhovět. SRO využívá denní kurs ČNB a přepočet bude proveden v den výplaty dle aktuálního kurzu. Chci se jen ujistit, že tento postup je v souladu s platnými předpisy. 
Vydáno: 23. 06. 2023
Jsme zaměstnavatel spol. s r. o. V rámci organizační změny, snižování stavu zaměstnanců, jsme dne 30. 3. 2020 doručili zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost s dvouměsíční výpovědní dobou (tedy od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2020) a odstupným ve výši tří měsíčních mezd. Zaměstnanec dne 6. 4. 2022 nastoupil na dočasnou pracovní neschopnost s trváním do 26. 10. 2022. Jelikož výpověď je ze strany zaměstnavatele, a DPN k 31. 5. 2020 stále trvala, počítáme s tím, že se výpovědní doba prodlužuje o dobu dočasné pracovní neschopnosti. 1) Počítáme správně v kalendářních dnech 7. 4. – 31. 5. 2020 = 24 + 31 = 55 kalendářních dní. Výpovědní doba se tedy prodlouží o tento počet kalendářních dní od 27. 10. 2022 včetně, tedy do 20. 12. 2022? Zaměstnanec dne 27. 10. 2022 však nenastoupil (důvodem může být žádost o invalidní důchod od 27. 10. 2022 – posudek o invaliditě ani potvrzení nám zaměstnanec, ani ČSSZ na žádost nedoručili). Zaměstnance jsme písemně vyzvali na poslední známou adresu, jelikož jiný platný kontakt po dvou letech nemáme, s tím, aby nastoupil do práce, případě dokončil žádost o invalidní důchod ve smyslu úpravy pracovní doby dle posudku. Dne 9. 11. 2022 večer nás zaměstnanec kontaktoval e-mailem, že nenastoupí a že o prodloužení výpovědní doby po skončení ochranné doby nežádá. Souhlasí s ukončením poměru ke dni 26. 10. 2022, kdy ochranná doba skončila. (Doplňujeme, že zaměstnanec o toto požádal až nyní, nikoliv v době od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020, tedy pracovní poměr k 26. 10. 2022 stále trvá.) 2) Jak nyní postupovat s ukončením pracovního poměru? Kdy tedy pracovní poměr končí? Je v tomto případě nárok na odstupné? 3) Pokud pracovní poměr skončí na žádost zaměstnance 26. 10. 2022 bude se jednat stále o výpověď ze strany zaměstnavatele, nebo je to už chápáno jako žádost o dohodu o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance? 4) Pokud by bylo nutné, aby pracovní poměr skončil až po uplynutí prodloužené výpovědní doby, tedy dne 20. 12. 2022, jak posoudit tvrzení zaměstnance, že do práce již nenastoupí a skutečně do 20. 12. 2022 nepřijde? Bude to posuzováno jako neomluvená absence, neplacené volno? Lze v takovém případě zrušit pracovní poměr okamžitě? 5) Jak posuzovat v termínu od 27. 10. 2022 do 20. 12. 2022 povinnost zaměstnavatele odvádět zdravotní pojištění z minima v případě, že nám nebude doručeno potvrzení o invaliditě (potvrzení, že zaměstnanec je pojištěncem státu)?
Vydáno: 22. 11. 2022
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak nejlépe nastavit a správně spočítat práci přesčas. Zaměstnavatel chce svým zaměstnancům pravidelně měsíčně proplácet práci přesčas, zaměstnanci jsou tím motivováni a tento přístup kvitují. Je možné tedy každý měsíc přesčasovou práci proplatit včetně příplatků? Je nutné mít písemnou dohodu s každým zaměstnancem, nebo stanovit ve vnitřní směrnici? Zaměstnanci jsou placeni hodinově a mají měsíční osobní ohodnocení a další bonusy. Jak prosím stanovit hodinovou sazbu pro práci přesčas? (Hodinová sazba*odpracovaná doba fondu+osobní ohodnocení+bonusy)/odpracovaná doba fondu)?? Moc děkuji a přeji příjemný den
Vydáno: 16. 03. 2022