Účtová skupina 05: Poskytnuté zálohy na stálá aktiva

Vydáno: 4 minuty čtení

V rámci této účtové skupiny účetní jednotky evidují veškeré poskytnuté zálohy na nákup dlouhodobého

  • nehmotného,
  • hmotného, a
  • finančního majetku.

Účetní jednotky mohou k zálohám rizikové povahy tvořit opravné položky, jejich tvorba ovšem není chápána jako daňově účinný náklad.

Pohledávky z titulu poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek nelze vzájemně zúčtovávat, a to ani v průběhu roku, ani při účetní závěrce.

Syntetické účty

051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka rozvahy

Aktiva

Pasiva

051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1.

 

052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1.